• Info pro členy
 • Členové
 • Zásahy
 • Technika
 • Vybavení
 • Videa
 • Fotoalbum
 • Kontakt
 • Zajímavosti
 • Modlitba hasiče

  Nechť kdekoliv oheň vzplane,

  já splním svoji povinnost.

  Pro záchranu životů, Pane,

  dodej mi síly dost.

  V náručí vynest dítě,

  když ještě nevypršel čas,

  ale i starce, matku,

  která má šedý vlas.

  Stále na stráži stojím,

  protože povolaný jsem,

  před ohněm blízké chráním

  a pomoci chci všem.

  Když z Tvé vůle se má stát,

  že sám při tom život ztratím,

  žehnej Pane mé rodině

  a laskavou rukou vrať jim,

  co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.

   
  © 2009 - 2021 J. M. POST - WWW STRÁNKY
  zavřít