• Info pro členy
 • Členové
 • Zásahy
 • Technika
 • Vybavení
 • Videa
 • Fotoalbum
 • Kontakt
 • Zajímavosti
 • Zásahy

  Slibuji, že budu chránit životy a zdraví obyvatel a

  majetek před požáry a jinými mimořádnými

  událostmi, a to i s nasazením vlastního života.

  Při plnění svých povinností se budu řídit Ústavou,

  zákony a dalšími právními předpisy, důsledně plnit

  rozkazy a pokyny svých nadřízených a při svém

  jednání budu mít na zřeteli obecný zájem.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  © 2009 - 2021 J. M. POST - WWW STRÁNKY
  zavřít