Zásahy v roce 2009

27.12. v 9:35 hodin byla jednotka povolána operačním střediskem k dopravní nehodě na hlavní tah mezi Valtířovem a Svádovem, kde se jednalo o čelní srážku dvou osobních automobilů, přesně v úseku, kde se před cca 2 měsíci stala tragická nehoda, Na místě jsme zasahovali společně s jednotkou HZS UL. Dále na místě zasahovala záchranná služba se dvěmi vozy, Tato nehoda si v vyžádala 3 zraněné osoby. Tento úsek byl téměř 2 hodiny uzavřen. Foto - Video

19.12. v 12:20 hodin jednotka vyjela k dopravní nehodě, kde se jednalo o srážku osobního automobilu a nákladního vlaku na železničním přejezdu, nehoda si vyžádala lehké zranění jedné osoby, na místě nehody jsme zasahovali společně s jednotkou SŽDC, která zajistila vypnutí a uzemění trolejí a následně naše jednotka zahájila vyproštění havarovaného vozidla s kolejiště, pomocí hydraulické ruky a navijáku. Železniční trať v úseku Ústí nad Labem - Děčín byla cca 3 hodiny neprůjezdná. Foto - Video

18.12. v 3:40 hodin byla jednotka povolána operačním střediskem na pohotovost na hasičský záchranný sbor, z důvodu rozsáhlého požáru pohostinství. Jednotaka na HZS vyjela s vozidlem CAS 24 Liaz a s vozidlem TA 4 Liaz a ponechána v záloze až do 11:00 hod. Foto

15.12. v 10:00 hodin jednotka vyjela na dohašovací práce po požáru zahradní chatky do Velkého Března - Vítov, jednalo o znovuvsplanutí požářiště. Na likvidaci požáru jsme použili jeden vysokotlaký proud. Foto

14.12. v 9:20 hodin jednotka vyjížděla v době pohotovosti na HZS s vozidlem TA 4 na asanaci vozovky do Přestanova, kde se jednalo o únik oleje. Foto

14.12. v 8:55 hodin byla jednotka povolána operačním střediskem na pohotovost na hasičský záchranný sbor z důvodu požáru v provoze Setuzy. Jednotaka na HZS vyjela s vozidlem CAS 24 Liaz a s vozidlem  TA 4 Liaz.

13.12. v 16:32 hodin jednotka vyjela k požáru zahradní chatky do Velkého Března - Vítov, kde se jednalo o požár v pokročilém stádiu. Na likvidaci požáru jsme použili jeden "C" proud.

3.12. v 16:09 hodin jednotka vyjela do ulice Alej Sportovců k převozu, kde se jednalo o vytažení osobního automobilu, který visel na nájezdu převozu a hrozilo, že vozidlo sjede do řeky Labe, vozidlo jsme zajistili pomocí lana a ručne jsme vytáhli vozidlo zpět na převoz.

19.11. v 16:56 hodin Naše jednotka byla povolána k údajnému požáru patrového rodinného domu ve Svádově, směr Olšinky. Po příjezdu na místo, současně s jednotkou HZS Všebořice, bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.

18.11. v 15:07 hodin jednotka vyjela k dopravní nehodě. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o osobní automobil převrácený na střechu v korytě potoka. Na místě byli dva zraněný, ale již před naším příjezdem v péči záchranné služby. Záhájili jsme jímání ropných látek z vodní hladiny,dále jsme provedli odpojení baterie a převrácení vozidla zpět na kola a počkali jsme na odtahovou službu, která vozidlo vytáhla z potoka.Foto

16.11. v 09:19 hodin jednotka byla povolána na požár rodinného domu v Olšinkách. Jednotka přijela téměř současně s jednotkou HZS Všebořice. Dostali jsme rozkaz od velitele zásahu provést druhý útočný "C" proud do přízemí z druhé strany objektu. Dále naše jednotka prováděla průzkum prvního nadzemního podlaží, které bylo taktéž silně zakouřeno a prováděli jsme odvětrání objektu (s otvírání oken) a dohašovací práce v přízemí rodinného domu (zásah byl prováděn za pomocí dýchacích přístrojů).

2.11. v 16:14 hodin byla naše jednotka povolána na dopravní nehodu. Jednalo se o čelní střed dvou osobních automobilů. V jednom automobilu byla zaklíněna osoba. Okamžitě jsme zahájili zásah, rozdělení do dvou skupin a to, že dva členové šli poskytnout první pomoc zraněné a tři členové se starali o vozidla (protipožární opatření) a dále pomáhali při vyprošťování osoby. Dále jsme prováděli asanaci v prostoru dopravní nehody. Jednalo se o únik benzínu, nafty a oleje.

17.10. v 10:02 hodin jednotka byla vyslána na dopravní nehodu se zraněním a vyproštěním, jednalo se o čelní srážku dvou osobních aut. V jednom autě osoba bez zranění. V druhém autě 2 zraněný, provedli jsme nasazení krčních límců, odpojení baterií a odchyt převodového oleje za pomocí Graninu a absorbační tkaniny. Foto

17.10. v 08:15 hodin Jednotka byla vyslána k prověření situace údajného úniku plynu u převozu ve Velkém Březně. Na místě události bylo zjištěno, že se jedná o plánovanou údržbu na plynovodu a na místě se nacházeli též pracovníci plynáren. Poté se jednotka vrátila bez zásahu zpět na základnu.

11.10. v 01:39 hodin jsme opět vyjeli na další požár kořenového balu a substátu v opuštěném domě, tentokrát ve druhém patře. Na likvidaci jsme použili vysokotlak. Zásah v dýchacích přístrojích a použití přetlakového ventilátoru.

8.10. v 13:28 hodin jsme vyjeli k zahoření v opuštěném domě. Jednalo se o znovu vznícení kořenového balu a substrátu v prvním patře domu. Na likvidaci jsme použili vysokotlak.

8.10. v 05:17 hodin jsme dostali oznámení, že z opuštěného domu ve Velkém Březně vychází kouř. Naše jednotka vyjela na místo. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár kořenového balu (substrátu) v prvním patře. Na likvidaci jsme použili vysokotlak, za použití dýchacích přístrojů jsme požár likvidovali. Rovněž jsme provedli nucené odvětrání objektu za pomocí přetlakového ventilátoru. Foto

28.9. v 20:29 hodin jsme vyjeli na požár dřeva a papíru. Pravděpodobně úmyslně zapálený. Požár se náchazel u břehu Labe ve špatně přístupném terénu o rozloze 2 x 1 m. S technikou jsme se na místo nedostali, proto jsme požár likvidovali pomocí požárních vaků, lopat a motorové pily, protože bylo nutné kmen stromu, který hořel rozříznout, abychom ho obrátili a uhasili ze spoda.

23.9. v 15:45 hodin Jednotka byla povolána na dopravní nehodu, kde se mělo jednat o vozidlo mimo silnici s pravděpodobným vyproštěním. Jedná o VW Golf převrácený na střeše mimo silnici. Řidič byl již mimo vozidlo, bez zranění. Z vozidla nevytékaly žádné ropné látky, takže jsme provedli odpojení baterie, převrácení na kola a po příjezdu odtahové služby jsme pomohli vozidlo naložit. Na místo také dorazila jednotka dobrovolných hasičů Malé Březno.

4.9. v 12:57 hodin jsme vyjeli na odchyt obtížného hmyzu, jednalo se o agresivní sršně v dutině stromu, který okamžitě útočily. V ochranném oděvu a kuklách jsme sršně zlikvidovali pomocí sprejů. Foto

2.9. v 10:51 hodin jsme vyjeli na dohašovací práce po předešlým nočním požáru. Jednalo se o žhnutí především v podlaze, takže jsme provedli za pomocí motorové pily vyříznutí stropní desky a byly odhaleny žhnoucí prkna, které jsme vyřízli a zbytek jsme dohasili vodou. Foto

1.9. v 21:40 hodin byl vyhlášen poplach naší jednotce, která byla poválana na požár chalupy. Po příjezdu na místo a prvním průzkumu bylo zjištěno zahoření na balkoně v prvním patře objektu. Provedli jsme vedení "B" k objektu. 2 členové provedli první útoční proud a po žebříku vlezli na balkon a zjistili silné zakouření objektu, ale nebylo vidět zahoření. Objekt byl zajištěn, bylo nutné rozbít balkonové dveře v prvním patře a dva členové na prvním útočném proudu vnikli do objektu. Mezi tím další dva členové zajišťovali vypnutí elektrického proudu, poté jsme provedli vniknutí do objektu přes okno v přízemí a šli na průzkum od přízemí. Nebyl viděn žádný požár, proto se provedlo odvětrání oběktu, první patro bylo silně zakouřeno, po odvětrání bylo zjištěno žhnutí v pokoji sousedící s balkonem v prvním patře. Proto bylo nutné motorovou pilou rozřezat podlahu a příčku. K úplnému odvětrání objektu byl použit přetlakový ventilátor. Také jsme připravili pro případ nutnosti druhý proud.

18.8. v 15:41 hodin jednotka vyjela na technický zásah. Po příjezdu na místo bylo zjštěno, že starší paní nás přivolala z důvodu obav pádu stromů, které se nacházely v blízkosti jejího domku. Jelikož vzrostlé stromy nebyly nijak poškozeny, proto naše jednotka nezasahovala a vrátila se bez zásahu zpět na základnu.

18.8. v 14:17 hodin Naše jednotka byla povolána na asanaci na kruhový objezd dálničního nájezdu v Trmicích. Na místě jsme zasahovali společně s jednotkou teplárny. Foto

18.8. v 09:59 hodin jsme vyjeli do Svádova na fotbalové hřiště, kde se jednalo o dva vzrostlé akáty, které byly nebezpečně nakloněné nad kabinami na fotbalovém hřišti, bezprostředně hrozil pád. Bylo zapotřebí stromy mezi sebou provázat a za pomocí plošiny opatrně ořezávat větve a následně i kmeny.

18.8. v 09:33 hodin jednotka byla vyslána do Svádova. Jednalo se o strom o délce cca 18 - 20 m, který byl nebezpečně nakloněný a hrozil pádem částečně do komunikace a mohl by poškodit i elektrické vedení. Proto jsme za pomocí plošiny strom od špičky odřezali.

18.8. v 07:47 hodin jsme vyjeli k vyvrácenému stromu - jednalo se o znovuotevření odložené noční události pro nepříznivé povětrné podmínky. Jednalo se o strom padlý na patrový dům, proto jsme povolali na místo plošinu. Na místo nám byla povolána SŽDC a za její pomoci jsme strom postupně ořezali od špičky ke kmeni. Po likvidaci této události jsme se společně s jednotkou SŽDC přesunuli na další událost. Foto

17.8. v 23:16 hodin jsme vyjeli do ulice Alej Sportovců. Jednalo se odlomenou větev o průměru cca 10 cm, která ležela téměř přes celou šířku ulice. Naše jednotka provedla rozřezání větve a odstranění z komunikace.

17.8. v 22:04 hodin jednotka vyjela na rozlomený ořech, kde odlomená větev se zachytila za kabel elektrického vedení. Po průzkumu bylo zjištěno, že kabel elektrického vedení vizuálně není poškozen, takže jsme opatrně odřezali větve, až bylo možné kabel přetáhnout a rozlomenou část ořechu jsme rozřezali za pomocí motorové pily.

17.8. v 21:03 hodin jsme vyjeli na popadané větve a strom, který zasahoval téměř přes celou silnici. Větve jsme odklidili a strom zasahující do silnice jsme pomocí motorové pily odstranili.

17.8. 20:55 hodin jednotka byla vyslána k vyvrácenému stromu do Svádova. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom opřený o patrový dům. Po dohodě s operačním střediskem, jsme tuto událost odložily pro nepříznivé povětrnostní podmínky na ráno. Takže jsme pouze ohraničily páskou nebezpeční prostor. Strom jsme zlikvidovali 18.8. v ranních hodinách.

10.8. v 16:01 hodin jednotka vyjela na polámané větve v koruně stromů, které hrozily pádem na komunikaci a elektrické vedení, proto jsme na místo požadovali plošinu. Za pomocí výškové techniky jsme nebezpečné větve odstranili za pomocí motorové pily, poté návrat na základnu.

2.8. v 22:28 hodin jednotka vyjela ke spadlému stromu přes cestu o průměru cca 40 cm, zlikvidovali jsme pomocí motorové pily.

28.7. v 14:08 hodin jsme vyjeli ke zlomenému stromu, který z části zasahoval do silnice. Strom jsme ořezali pomocí motorové pily.

24.7. v 19:53 hodin byl nahlášen spadlý strom přes silnici. Před naším příjezdem zde již zasahovala jednotka HZS, která strom rozřezala. Naše jednotka pomáhala odklízení ořezaných větví. Dále jsme trasu projeli až na Novou Ves. Žádné jiné spadlé stromy se zde již nenáchazály.

24.7. v 10:57 hodin jednotka byla vyslána k zatopené propusti pod tratrí. Hrozilo podmáčení železničního náspu museální železnice. Na čerpání jsme nasadili jedno plovoucí a jedno kalové čerpadlo. Foto

23.7. v 18:53 hodin jsme vyjeli na odlomenou větev o průměru cca 20 cm padlou do prostřed náměstí. Větev jsme odstranili ručně.

23.7. v 18:24 hodin jsme vyjeli na popadané stromy přes silnici a také byl stržen kabel O2, silnice mezi Homolí a Haslicemi byla neprůjezdná. Naše jednotka stromy likvidovala pomocí dvou motorových pil. Poté jednotka byla převelena na další událost a to spadlý strom Malé Březno, směr Těchlovice.

23.7. v 17:56 hodin jsme vyjeli na spadlý strom, již byl odstraněn před naším příjezdem. Takže jednotka nezasahovala a byla převelena na jinou událost.

23.7. v 13:28 hodin jsme vyjeli k nahlášenému požáru lesního porostu (kouř z lesa). Po průzkumu jsme zjistili, že se jedná o kontrolované pálení na trati ve správě Zubrnické museální železnice. Jednotka nezasahovala.

18.7. v 10:35 hodin jednotka vyjela k zatopenému sklepu, cca 1metr, na odčerpání jsme použili požární stříkačku TOHATSU, jednotka na místo události vyjela se dvěmi vozy a to VW DA Transporter a CAS 24K Liaz.

17.7. v 23:13 hodin jsme vyjeli s vozidlem VW Transporter na ucpanou mříž propustě na potoce a hrozilo vylití potoka z koryta. Odstranili jsme naplaveniny z mříže a voda začala odtékat a klesat. Po ukončení se jednotka přesouvala do ulice Dlouhá.

17.7. v 21:15 hodin jsme vyjeli k nahlášeným naplaveninám na silnici (štěrk, hlína). Na místě již zasahovala SÚS, takže jednotka nezasahovala.

17.7. v 20:22 hodin jednotka byla vyslána s vozidlem Liaz do Lhoty pod Pannou, kde voda z potoka tekla přes rodinný dům. Jednotka po dojezdu na místo a dohodě s majiteli již pomoc nepotřebují, řeší vlastními silami, byla jednotka přesměrována na další událost.

17.7. v 18:46 hodin jsme vyjeli s vozidlem Liaz na nahlášený strom přes cestu do ulice Mánesova Střekov. Zlikvidováno pomocí motorové pily. Odsud byla jednotka přesměrována na jinou událost.

17.7. v 18:11 hodin jsme vyjeli s vozidlem Avia k zatopenému vjezdu do garáží a zatopeným sklepních prostor do ulice Dlouhá. Na odčerpání jsme nasadili jedno plovoucí a jedno kalové čerpadlo.

17.7. v 18:06 hodin jsme vyjeli s vozidlem Liaz na spadlé stromy přes cestu. Odstranili jsme pomocí motorové pily. Po ukončení jednotka přesunuta na další událost.

17.7 v 18:00 hodin Jsme vyjeli s vozidlem Liaz ke spadlému stromu přes silnici. Strom jsme odstranili pomocí motorové pily. Odsud jednotka byla přesměrována na další událost.

17.7. v 17:52 hodin jsme vyjeli s vozidlem VW Transporter k čerpání 4 zatopených sklepů a přízemních bytů. Na odčerpávání vody ze sklepů a bytů jsme nasadili jedno plovoucí čerpadlo a požární stříkačku Tohatsu. Po odčerpání těchto prostor se jednotka přesunula do ulice Dlouhá. Foto

5.7. v 16:31 hodin byla jednotka povolána ke zlomené větevi o průměru cca 15 cm, která zůstala viset v koruně stromu ve výšce cca 6 m. Na odstranění jsme použili lano, kterým jsme větev strhli na zem a motorovou pilou rozřezali.

4.7. v 20:44 hodin jednotka vyjela k zatopené silnici k autobazaru v Užíně. Jednalo se o vytékající vodu přes silnici a autobazar. Po průzkumu bylo zjištěno, že se zde nedá nic dělat, protože se jednalo o vodu z přetékajícího rybníka. Voda pozvolně opadávala sama. Na místě zasahovala také policie ČR.

4.7. v 19:30 hodin jsme zasahovali u zatopeného sklepu - kotelny v mateřské školce, cca 1,5 metru vody, na odčerpání jsme použili plovoucí čerpadlo HONDA 1300litrů. Odsud byla posádka Transporteru poslána do ulice Plynárenská, kde se mělo jednat o zatopení sklepa. Ve sklepě se nacházelo cca 1cm vody - nelze odčerpávat, takže posádka dále pokračovala do Užína.

4.7. v 17:33 hodin jednotka zasahovala pod hradem Střekov. Jendnalo se o zatopenou silnici pod hradem, provedli jsme vyčištění kanalizačního poklopu a voda začla sama odtékat.

4.7. v 17:17 hodin jsme byli posláni na Střekov, kde se jednalo se o zatopenou silnici a zatopené sklepy na Střekovském nábřeží cca 0,5 m na silnici. Nasadili jsme 3 plovoucí čerpadla o výkonech 1300L, 1100L a 900L/min., jedno motorové kalové čerpadlo o výkonu 1650L/min. a jednu požární stříkačku Tohatsu o výkonu 1800L/min. Při odčerpávání jsme rozvněž čístili kanalizační poklopy. Po odčerpání komunikace jsme zahájili čerpání sklepů na Střekovském nábřeží, poté byla posádka transportéru vyslána na odčerpávání kotelny do školky - Sukova ulice a posádka Liaz byla poslána do Užína k autobazaru. Foto

3.7. v 19:06 hodin Naše jednotka byla povolána na čerpání vody na Střekovské nábřeží, během cesty k zásahu byla jednotka odvolána a vrácena zpět na základnu, ale při cestě na základnu byla jednotka opět povolána a to na jinou událost do ulice Žižkova do Ústí nad Labem na čerpání silnice.

1.7. v 14:23 hodin jsme vyjeli na odchyt obtížného hmyzu. Jednalo se o roj včel, který se usadil ve větvích stromu, nízko nad zemí. Na odchyt jsme sehnali včelaře, který si roj odchytil.

26.6. v 11:07 hodin jednotce bylo nahlášeno, že v domě s pečovatelskou službou v prvním patře paní volá o pomoc. Abychom se k ní dostali, bylo zapotřebí otevření bytu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o DPS přímo naproti hasičské stanici, jednotka nevyjížděla s technikou, ale šli jsme tam pěšky. Po průzkumu bylo zjištěno, že paní nemůže vstát, aby nám otevřela, proto jsme za přítomnosti policie ČR vnikli do bytu. Paní jsme našli a požadovali jsme záchrannou službu, která odvezla paní na vyšetření.

23.6. v 05:38 hodin jednotka vyjela na odlomenou větev o průměru cca 8 cm, která visela od železniční trati směrem nad silnici ve výšce cca 1,5 - 2 m přes oba jízdní pruhy. Zlikvidovali jsme pomocí motorové pily.

20.6. v 04:44 hodin byl vyhlášen poplach jednotce Velké Březno, která byla povolána na požár roubenky, po příjezdu na místo události jednotka hned zahájila doplňování vody do vozidla ze kterého byly prováděny hasební práce. Velitel JPO II Velké Březno byl určen velitelem bojového úseku čerpací stanice a doplňování vody na místo požářiště. 2 členové s dýchací technikou byli připraveni na nasazení do objektu, po sléze byli využiti bez dýchacích přístrojů na rozebírání střešní konstrukce a dohašování. Strojník jel pro vodu do místního lomu, kde se taktéž zřizovala čerpací stanice. Foto

15.6. v 19:16 hodin Jednotka vyjela do ulice Tovární ve Velkém Březně na čerpání louže o rozloze cca 15x3 m, která pozvolna vtékala do sklepa přilehlého domu. Nasadili jsme 2 plovoucí čerpadla a vodu jsme odčerpali. Po odčerpání se jednotka přesunula do ulice Zadní, kde jsme odčerpávali vodu ze zatopené silnice, též dvěmi plovoucími čerpadly.

14.6. v 11:19 hodin jsme vyjeli na požár dřeva a různého odpadu v opuštěném objektu. Na likvidaci jsme použili vysokotlak.

12.6. v 07:02 hodin byla jednotka vyslána k dopravní nehodě. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, poskytli jsme první pomoc a provedli jsme protipožární opatření. Po té na místo doráží ZZS a HZS Ústí nad Labem.

2.6. v 19:44 hodin jednotka byla povolána na spadlý strom do Olšinek. Jednotka na místo vyjížděla DA VW Transportér a vozidlem CAS 24K LIAZ. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o odlomenou silnou větev o průměru cca 50 cm, která zasahovala do jednoho jízdního pruhu. Odřezali jsme pomocí motorové pily.

1.6. v 13:18 hodin jsme vyjeli na dopravní nehodu kde se jednalo o srážku dvou osobních aut se zraněním, na místě události se již nacházela letecká záchranná služba. Provedli jsme protipožární opatření a asanaci v místě nehody. Foto

22.5. v 20:15 hodin jednotka byla vyslána na dopravní nehodu. Při příjezdu na místo události se již zde nacházela záchranná služba a policie ČR. Zraněný byli v péči záchranné služby. Havarované auto bylo převraceno na boku, provedli jsme protipožární opatření a asanaci na místě nehody. Foto

26.5. v 13:34 hodin jsme vyjeli k požáru panelového domu v Boleticích. Na místě jsme byli velitelem zásahu rozděleni do tří úseků, jeden náš člen jistil sklepní prostory sousedního domu z jedné strany "C" proudem a druhý člen z druhé strany zasaženého domu požárem, Dva členové byli vysláni do třetí patra na obsluhu přetlakového ventilátoru a prováděli odvětrávání prostorů, otvírání dveří, otvírání oken. To vše za použití dýchacích přístrojů. Foto

7.5. v 15:06 hodin jme vyjeli na uvolněné plechy na sloupu elektrického vedení ve výšce asi 10m, jeden z našich členů vylezl na sloup a plechy odstranil.

30.4. v 17:01 hodin jsme vyjeli na spadlý strom přes telefonní kabel O2. Strom jsme odřezali, ale telefonní kabel byl stržen. Na místo jsme vyžadovali pracovníky O2 protože by do telefonního kabelu v zatáčce mohl někdo narazit. Po příjezdu pracovníků O2 jsme se vrátili na základnu.

28.4. v 17:18 hodin na stanici Velké Březno bylo ohlášeno že nad obcí Nová Ves je viděn kouř. Oznámení se nám zdálo podezřelé, žádali jsme o ověření. Ověření se nepodařilo, přesto jsme tyto prostory projeli současně s policií ČR. Nic jsme nenašli.

27.4. v 15:15 hodin jednotka byla povolána na odchyt zmije, která se nacházela na dvorku rodinného domku. Po příjezdu na místo se již nacházela městská policie. V ochranných rukavicích jsme zmiji odchytili, dali do soudku a vypustili do volné přírody.

26.4. v 14:07 hodin jsme vyjeli k požáru lesního a travního porostu. Požár jsme zlikvidovali za pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Foto

18.4. v 21:07 hodin jsme vyjeli na požár dřeva. Požár byl lokalizován před naším příjezdem majitelem. Na místo jsme požadovali vyšetřovatele požáru a Policii ČR. Na likvidaci jsme použili vysokotlak a provedeli jsme dohašovací práce.

15.4. v 20:39 hodin jsme vyjeli na požár lesního mporostu. Jednalo se o požár hrabanky na ploše 1 x 1 m prohořelé do 30 cm hloubky. Na likvidaci jsme použili jednoduché vedení "C" proudu.

15.4. v 19:35 hodin jsme vyjeli k požáru kabelu k veřejnému osvětlení a hrabanky. Likvidaci požáru jsme provedeli pouze rozhrabání hrabanky, ve které ležely kabely. O požáru kabelu veřejného osvětlení byla kontaktována firma, která spravuje VO obce Velké Březno. Na místě byl rovněž vyšetřovatel příčin požárů a Policie ČR.

14.4. v 16:11 hodin jsme vyjeli na požár dvou balíků sena, které byly nakutálený v malém křovisku. Museli jsme balíky rozebrat a prolít vodou za použití vysokotlaku. Foto

9.4. v 18:00 hodin jsme vyjeli na požár lesního porostu. Jednalo se o několik menších ohnisek dřeva a hrabanky na ploše cca 50 x 50m. Provedli jsme jednoduché vedení "C" proudu, rozhrabávání ohnisek a prolévání vodou.

8.4. v 00:52 hodin jme vyjeli na požár sazí v komíně na Střekov.

5.4. v 14:03 hodin byla oznámena na tísňovou linku dopravní nehoda a následně vyrozuměná jednotka Velké Bezno, HZS, ZZS, po příjezdu na místo dopravní nehody bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, ve kterém jely tři osoby. Dvě osoby byly již mimo vozidlo před naším příjezdem. Třetí osoba zůstala nezaklíněná sedět v autě s tím, že byla nepohyblivá (poranění krční páteře), osoba byla při vědomí, komunikovala. V zápětí doráží na místo vrtulník záchranné služby. Dále naše jednotka před příjezdem dalších složek korigovala dopravu na místě události a prováděla základní úkony.

3.4. v 20:02 hodin jsme vyjeli k čerpání komunikace, jednalo se o louži přes celou silnici. Našli a otevřeli jsme rošt dešťové kanalizace a voda začala odtékat. Čerpání nebylo zapotřebí.

30.3. v 15:10 hodin jme vyjeli na požár travního porostu mezi silnicí a dráhou o délce cca 20 x 100 m. Zlikvidovali jsme za pomocí vysokotlaku a lopat, protože se jednalo o požár trávy, který zasahoval do kolejiště ČD, jsme počkali na příjezd jednotky Českých drah a předali jsme jim místo události. Na místo události vyjela jednotka Velké Březno s dvěmi vozidly a to CAS 24 LIAZ ze stanice Velké Březno v počtu 1 + 4 a s vozidlem DA VW Transportér, který vyjížděl ze stanice Všebořice s osádkou 1 + 2.

26.3 v 19:00 hodin naše jednotka byla povolána na požár nákladního auta do Olšinek kde jsme se spojili s jednotkou HZS a provedli dohašovací páce na krajnici vozovky, kde se nacházel doutnající odpad z vozidla které z místa ujelo.

17.3. v 20:42 hodin jsme vyjeli k požáru travního porostu, jednalo se o 4 ohniska požár jme zlikvidovali pomocí vysokotlaku.

16.3. v 21:34 hodin jsme vyjeli k požáru velkoobjemového plechového kontejneru který hořel v plném rozsahu, na likvidaci jsme nasadili jeden "C" proud.

21.2. v 14:19 hodin byla jednotka vyslána operačním střediskem na dopravní nehodu (únik ropných látek) kde se jednalo o osobní vozidlo převráceno na střeše, ze kterého vytékal benzín a olej. Na místo události také doráží jednotka HZS. Po pomoci s odpojením autobaterie a převrácením automobilu na kola se jednotka HZS vrátila zpět na základnu a naše jednotka počkala na odtahovou službu, abychom mohli provést asanaci pod vozidlem. Foto

16.2. v 15:49 hodin jsme vyjeli na nahlášený požár stromu. Na likvidaci jsme použili vysokotlak. Policie ČR na místě.

14.2. v 12:42 hodin jsme zasahovali u dopravní nehody, kde jsme zajistili jedno z havarovaných vozidel proti požáru a provedli jsme u něj asanaci.

17.1. v 08:50 hodin jsme vyjeli na požár sazí v komíně. Na místě již zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Malé Březno. Provedli jsme vyčištění komína a vybrání žhavých uhlíků.

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.