Zásahy v roce 2010

30.12. v 19:35 hodin jsme byli vysláni na záchranu zaklíněné srnky v plotě, kterou jsme vyprostili pomocí hydraulických nůžek. Foto

15.12. v 05:27 hodin jsme vyjeli na pomoc zapadlému tahači, který uvízl ve sněhu. Po dvou hodinách se nám vozidlo podařilo vyprostit.

11.12. v 10:08 hodin jsme byli vysláni na pomoc uvízlému koni v rybníčku. Provedli jsme za pomocí ručních prostředků prohrábnutí strouhy, abychom snížili hladinu vody a následně jsme koně opatrně vyvedli z bláta. Foto

8.12. v 05:13 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu, strženého telefonního vedení a sloupu. K události jsme vyjeli s vozidlem TA 4 v počtu 1+5 a to - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Jelínek Oldřich, Sečanský Michal, Vorlíček Jaroslav a Kubín Miroslav.

29.11. v 16:06 hodin jsme vyjeli na pomoc zapadlého nákladního vozidla do ulice Alej Sportovců, které jsme vyprostili pomocí vozidla TA 4 Liaz.

27.11. v 07:04 hodin jsme byli povoláni k nálezu usmrcené osoby v kolejišti ve Velkém Březně, na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Článek

30.10. v 07:55 hodin jsme byli vysláni na nahlášený požár do obce Řetouň, kde bylo průzkumem zjíšteno, že se jedná o nenahlášené kontrolované pálení v lese.

26.10. v 13:42 hodin jsme byli vysláni na asanaci drážního tělesa v úseku Svádov - Střekov, na místo události jsme vyjeli s technickým vozidlem TA 4 Liaz.

18.10. v 17:30 hodin jsme vyjeli na požár osobního automobilu do obce Svádov. Na požár jsme vyjeli s vozidlem CAS 24 Liaz v počtu 1+7 - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Nedvěd Stanislav, Jelínek Oldřich, Pišl Jaroslav, Sečanský Michal, Soukup Tomáš a Šuhajda Luděk. Foto

15.10. v 08:58 hodin jsme byli povoláni na pomoc záchranné službě s pacientem.

30.9. v 15:32 hodin jsme vyjeli do obce Olešnice, kde se jednalo o zatopené sklepní prostory, které jsme odčerpali plovoucím čerpadlem.

26.9. v 12:07 hodin jsme vyjeli do obce Proboštov, kde se jednalo o ucpanou propust pod silnicí, na místě již zasahovala jednotka Malečov. Za pomocí hydraulických nůžek jsme provedli vystříhání mříží propusti, abychom uvolnili průtok vody.

23.9. v 20:20 hodin jsme vyjeli na námětové cvičení na obchodní centrum OBI, kde naše jednotka prováděla druhý útočný proud na střechu objektu.

12.9. v 16:37 hodin jsme vyjeli k dopravní nehodě ve Velkém Březně, kde jsme provedli asanaci a ošetření jedné osoby. Na místě zasahovali také HZS, ZZS a PČR. Foto

2.9. v 09:39 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu přes silnici do obce Byňov. Foto

29.8. v 09:42 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu přes silnici do obce Leština. Foto

27.8. v 15:54 hodin jednotka vyjela na otevření bytu.

23.8. v 23:36 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu přes silnici do obce Leština - trasa po dobu zásahu v daném úseku neprůjezdná.

21.8. v 22:34 hodin jsme byli vysláni do obce Babiny I., kde se jednalo o požár osobního automobilu.

18.8. v 11:22 hodin jsme vyjeli na odčerpání laguny v korytě potoka v prostoru stržené opěrné stěny po povodni.

13.8. v 12:27 hodin jsme byli povoláni k vyčerpání laguny v potoce plovoucím čerpadlem, protože zde byla stržena opěrná zeď velkou vodou.

12.8. v 20:44 hodin jsme vyjeli do Boštěšic na pomoc k odčerpávání sklepů po přívalových deštích.

12.8. v 20:32 hodin jsme vyjeli na Střekov do ulice Litoměřická kde se jednalo o zatopenou silnici. Foto

12.8. v 20:06 hodin jsme vyjeli na Střekov do ulice železničářská k odčerpání sklepa.

12.8. v 19:24 hodin jsme vyjeli na Severní Terasu do ulice Stříbrnická na odčerpání parkoviště.

12.8. v 18:41 hodin jsme vyjeli Skorotická - Údolí,kde došlo k ucpání mostku a vylití potoka z koryta - na místo byl povolán bagr. Foto

12.8. v 18:02 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu na Střekov do ulice Novoveská. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde došlo k sesuvu svahu s několika stromy, provedli jsme prořezání prostoru a zprůjeznění komunikace. Foto

12.8. v 17:35 hodin jsme vyjeli k zatopenému viaduktu na Předmostí, po příjezdu se zde nacházela jednotka HZS a naší pomoci již nebylo zapotřebí. 

9.8. v 11:59 hodin jednotka Velké Březno byla povolána do ulice Přístavní, kde se jednalo o zatopenou silnici, kterou bylo nutné zprůjeznit. Prováděli jsme plnění pytlů pískem, stavění protipovodňové stěny a následné odčerpání vody s vozovky pomocí tří čerpadel. Dále naše jednotka držela pohotovost na místě události a prováděli průběžné odčerpávání vody ze silnice. Foto

9.8. v 10:33 hodin jsme vyjeli do ulice Školní k odčerpání sklepních prostor cca 1m vody. Foto

9.8. v 08:14 hodin jsme vyjeli do ulice Litoměřická k odčerpání sklepních prostor cca 1,3m vody, kterou jsme odčerpali dvěmi plovoucími čerpadly.

8.8. v 10:35 hodin jsme opět vyjeli do Babětína s vozidlem VW Transportér k vozidlu ZZS z druhé strany přes Verneřice a to se nám také s potížema podařilo. Dojeli jsme až k vozidlu ZZS, naše jednotka zpevnila nejkritičtějši prostor a po té jsme se vrátili zpět na základnu. Při cestě k vozidlu ZZS bylo nutné uříznout dva vyvrácené a padlé telefonní sloupy přes cestu. Foto

8.8. v 09:42 hodin jednotka vyjela do Těchlovic směr Babětín, protože z předešlého dne v Babětíně při přívalových deštích uvízlo vozidlo ZZS a měli jsme zmonitorovat, zda se k vozidlu dostaneme a umožníme odjezd vozidla ZZS na základnu. Po příjezdu do Těchlovic jsme zjistili, že silnice z Těchlovic směr Babětín je zničená a neprůjezdná, proto jsme se vrátili zpět na základnu. Foto

8.8. v 09:38 hodin jsme vyjeli do ulice Na Vyhlídce ke spadlému stromu - strom byl odstraněn před naším příjezdem.

8.8. v 07:08 hodin jsme vyjeli k zatopené komunikaci do ulice Zadní.

8.8. v 05:55 hodin jednotka vyjela k sesunu svahu a pádu stromů do Byňova. Foto

7.8. v 22:05 hodin jsme vyjeli do Těchlovic směr Babětín, při přívalových deštích zde uvízlo vozidlo ZZS. Pro silný proud vody a kamení bylo nemožné pokračovat směr Babětín.

7.8 v 19:39 hodin jsme vyjeli s vozidlem TA 4 do ulice Tovární. Jednalo se o zatopený sklep, který jsme odčerpali plovoucím čerpadlem.

7.8. v 19:31 hodin jsme vyjeli s vozidlem VW Transportér na odčerpání vody ze sklepa do ulice Děčínská.

7.8. v 18:50 hodin Jednotka vyjela k zatopené příjezdové cestě ve Valtířově. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že již není potřeba zasahovat.

7.8 v 18:14 hodin jsme vyjeli s vozidlem VW Transportér na odčerpání laguny u rodinného domu ve Valtířově.

7.8. v 17:15 hodin naše jednotka s vozidlem TA 4 provedla odčerpání vody ze sklepa rodinného domu v ulici Klášterní.

7.8. v 16:17 hodin jednotka vyjela s vozidlem TA 4 k ucpanému a přetékajícímu potoku do Velkého Března do ulice Klášterní. Jednalo se o naplaveniny, které se zachytily o mostek a o přemostění elektrických kabelů a došlo k přicpání průtoku potoka. Na místo byl povolán bagr, který odstranil naplaveniny.

7.8. v 13:22 hodin jsme vyjeli s vozidlem TA 4 mezi Velké a Malé Březno, kde se jednalo o naplaveniny na silnici. Naplaveniny byli v takovém rozsahu, že musel být na místo povolán nakladač - silnice byla po dobu zásahu neprůjezdná.

7.8. v 12:43 hodin jednotka vyjela s vozidlem TA 4 k zatopené silnici do ulice Čajkovského - Pražská, kde se nacházelo cca 70 cm vody. Jednotka provedla pročištění kanalizačních roštů.

7.8. v 12:21 hodin jednotka vyjela s vozidlem TA 4 k ucpanému a přetékajícímu mostku přes potok do Vítova. Jednalo se o naplaveniny, které se zachytily o mostek a došlo k přicpání průtoku. Na místo byl povolán bagr, který odstranil naplaveniny.

7.8. v 10:12 hodin jednotka vyjela s vozidlem TA 4 k ucpanému a přetékajícímu mostku přes potok do Vítova k bývalé hasičárně. Jednalo se o naplaveniny, které se zachytily o mostek a došlo k přicpání průtoku. Na místo byl povolán bagr, který odstranil naplaveniny.

1.8. v 09:04 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu, který zasahoval do komunikace.

25.7. v 10:22 hodin jsme byli vysláni ke spadlému stromu na elektrické vedení. Jednotka vyjela s vozidlam TA 4 Liaz a VW Transporter.

24.7. v 16:10 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu přes silnici. Jednotka vyjela s vozidlam TA 4 Liaz s posádkou - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Nenvěd Stanislav, Soukup Tomáš, Černý Jan a Jelínek Oldřich.

23.7. v 06:46 hodin jsme byli vysláni ke spadlému stromu přes silnici. Jednotka vyjela s vozidlam TA 4 Liaz s posádkou - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Sečanský Michal, Soukup Tomáš, Pišl Jaroslav a Jelínek Oldřich.

22.7. v 21:04 hodin jsme vyjeli na pomoc k požáru bytu výškové budovy v Ústí nad Labem, jednalo se o požár bytu v 8 patře, kde naše jednotka prováděla evakuaci obyvatel domu. Na požár jsme vyjeli s vozidlem CAS Liaz s posádkou - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Nedvěd Stanislav, Černý Jan, Šuhajda Luděk, Soukup Tomáš, Pišl Jaroslav a Jelínek Oldřich. Článek

18.7. v 07:38 hodin ke spadlému stromu přes silnici ve Velkém Březně.

13.7. v 17:21 hodin jsme byli vysláni na odlomenou větev, která zasahovala do komunikace.

13.7. v 16:40 hodin jsme byli vysláni na čerpání zatopené silnice do ulice Pražská pod Benešův most. Vzhledem k tomu, že voda ze silnice postupně začala odtékat sama, tak jsme se přesunuli pod viadukty na Předmostí, kde se jednalo o zatopený jeden jízdní pruh, kde jsme museli vodu odčerpat plovoucím čerpadlem. Foto

13.7. v 11:16 hodin jsme vyjeli na odchyt nebezpečného hmyzu v obci Velké Březno s vozem VW Transporter.

11.7. v 9:10 hodin jednotka vyjela na námětové cvičení do obce Povrly, kde byl simulován požár lesa a povolané jednotky měly za úkol provést dálkovou dopravu vody. Cvičení se zúčastnily jednotky Hasičského záchranného sboru, jednotka Velké Březno, Malečov, Povrly, Chuděrov a Mojžíř. Foto

6.7. v 18:20 hodin jsme byli vysláni k dopravní nehodě, kde se mělo jednat o vyprošťení osoby z vozidla. Po příjezdu na místo byla osoba již v péči letecké záchranné služby. Zásahu se zúčastnili - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Sečanský Michal, Jelínek Oldřich, Soukup Tomáš, Šuhajda Luděk a Černý Jan. Foto

28.6. v 17:03 hodin jsme vyjeli na pomoc při železniční nehodě do Vaňova, kde vykolejil osobní vlak City Elefant. Jedna osoba byla usmrcena a jedenáct bylo zraněno. Na místě zasahoval celý integrovaný záchranný systém. Foto - Článek

26.6. v 23:19 hodin jsme byli vysláni k požáru chaty do obce Sebuzín s vozem TA 4, kde naše jednotka vytvořila čerpací stanoviště na doplňování požárních vozidel a provedli jsme vystřídání hasičů na místě požáru. Na místě také zasahovali jednotky HZS, SŽDC a PČR

23.6. v 14:09 hodin jsme vyjeli na odchyt nebezpečného hmyzu v obci Velké Březno s vozem TA 4. Jednalo se o menší vosí hnízdo v dětském koutku.

18.6. v 16:46 hodin jsme byli povoláni na zálohu hasičského záchranného sboru z důvodu požáru pneumatik v Tušimicích na Chomutovsku. Jednotka Velké Březno byla v pohotovosti připravena zasáhnout kdekoli v katastru města. V pohotovosti jsme zůstali až do 22 hodin, po té jsme se přesunuli zpět na základnu. V pohotovosti byli: Jaroslav Panocha, Patrik Panocha, Stanislav Nedvěd, Oldřich Jelínek, Tomáš Soukup, Michal Sečanský a Jan Černý.

13.6. v 21:00 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu, který zasahoval do jednoho jízdního pruhu a ohrožoval plynulost a bezpečnost silničního provozu. Foto

5.6. v 23:00 hodin naše jednotka byla vyslána k dopravní nehodě, kde se mělo jednat o vyproštění osob z havarovaného vozidla. Po příjezdu na místo byli osoby již mimo vozidlo. Naše jednotka byla na místě jako první. Provedli jsme ošetření tří osob a protipožární opatření. Na místo jsme vyjeli s vozidlem TA 4 LIAZ a DA Transporter, posádka vozu TA 4 LIAZ - Patrik Panocha, Stanislav Nedvěd, Oldřich Jelínek, Tomáš Soukup a posádka DA Transporteru - Jaroslav Panocha, Jaroslav Pišl, Luděk Šuhajda, Jan Černý. Na místě také zasahovali Policie ČR, Záchranná služba a Hasičský záchranný sbor, který se bez zásahu vrátil zpět na základnu.

21.5. v 18:50 hodin byla jednotka vyslána na záchranu mladého chlapce do bývalé obce Vitín, kde při procházení zarostlého prostoru spadl do skryté cca 15 metrů hluboké studny. Jednotka na místo vyjela společně s Policií, jednotkou HZS a Záchrannou pozemní a leteckou službou.

17.5. v 15:50 hodin jednotka vyjela na požár statku do obce Březí, kam vyjely i jednotky SDH Malečov a HZS Všebořice. Naše jednotka zde byla jako první a zahájila hasební práce, jednalo se o zahoření slámy pod zastřešením.

17.5. v 08:12 hodin jednotka byla vyslána na pomoc záchranné službě s pacientem. Jednotka vyjela na místo z vozidlem TA 4 v počtu 1+3.

1.5. v 09:43 hodin jsme vyjeli na asanaci vozovky po nočním požáru ve Velkém Březně. Jednalo se především o asanaci pohonných hmot. Zásahu se zúčastnili Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Jelínek Oldřich, Šuhajda Luděk a Nedvěd Stanislav. Foto

1.5. v 03:03 hodin jsme vyjeli na požár automobilu ve Velkém Březně, jednalo se o požár v plném rozsahu a následkem toho došlo ke škodě na dalším zaparkovaném vozidle a rodinném domě. Zásahu se zúčastnili Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Jelínek Oldřich, Šuhajda Luděk, Nedvěd Stanislav, a Černý Jan.

29.4. v 17:40 hodin jsme vyjeli k nahlášenému požáru lesního porostu v nepřístupném terénu, cca 1km pěšky lesem do prudkého svahu. Na požár jsme vyjeli v počtu 1+6 a to Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Nedvěd Stanislav, Sečanský Michal, Jelínek Oldřich, Soukup Tomáš a Šuhajda Luděk.

28.4. v 06:25 hodin jsme vyjeli k dopravní nehodě se zahořením jednoho z vozidel a lehkým zraněním. Požár byl již uhašen před naším příjezdem, provedli jsme ošetření osoby a asanaci v místě nehody. Zásahu se zúčastnili Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Sečanský Michal a Kurnat Jan. Foto

20.4. v 19:28 hodin jsme vyjeli na asanaci oleje ve Velkém Březně. Zásahu se zúčastnili Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Jelínek Oldřich, Sečanský Michal, Šuhajda Luděk, Pišl Jaroslav a Černý Jan. Foto

20.4. v 01:10 hodin jsme vyjeli na požár osobního automobilu, jednalo se o požár v motorové části vozidla. Zásahu se zúčastnili Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Jelínek Oldřich, Sečanský Michal, Soukup Tomáš, Šuhajda Luděk, Černý Jan. Foto

19.4. v 7:18 hodin jsme vyjeli na nahlášený požár travního porostu. Po průzkumu prostoru, kde se mělo jednat o požár, jsme se bez zásahu vrátili zpět na základnu.

14.4.v 19:53 hodin byl vyhlášen poplach jednotce Velké Březno a jednotce HZS z důvodu nahlášeného požáru. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o kontrolováné pálení a obě jednotky včetně Policie se vrátily zpět na základny.

23.3. v 13:49 hodin jednotka vyjela na požár trávy o rozloze cca 50 x 50 m, vyjelo se s vozidlem CAS 24 LIAZ a TA 4 LIAZ, zásahu se zúčastnili Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Šuhajda Luděk, Kurnat Jan, Nedvěd Stanislav, Jelínek Oldřich. Foto

20.3. v 06:29 hodin byla jednotka vyslána na otevření bytu, na místě zasahovala Policie ČR a Záchranná služba. Výjezdu se zúčastnili - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Šuhajda Luděk, Jelínek Oldřich, Soukup Tomáš, Černý Jan, Sečanský Michal. Foto

12.3. v 20:22 hodin jednotka vyjela na požár autovraku s vozidlem CAS 24 liaz. Výjezdu se zúčasnili - Panocha Jaroslav, Panocha Patrik, Nedvěd Stanislav, Šuhajda Luděk, Černý Jan, Soukup Tomáš a Pišl Jaroslav.

9.3. v 15:55 hodin jsme byli vysláni na zahoření v objektu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zahoření komínového tělesa a následné zahoření trámů v podlaze.Foto

8.3. v 15:58 hodin byla naše jednotka vyslána na dopravní nehodu s únikem oleje do vody. Na místo jsme vyjeli s vozidlem TA 4 a vozidlem CAS 24. Po příjezdu na místo jsme neprodleně provedli vytažení havarovaného vozidla z koryta potoka za pomocí navijáku TA 4 a druhé družstvo s vozidlem CAS 24 jeli postavit nornou stěnu z důvodu zachycení ropné látky. V době zásahu došlo zapadnutí okolo jedoucího cestářského vozu do příkopu, a tak jsme také provedli jeho vyproštění. Foto

7.3. v 16:39 hodin jednotka Velké Březno vyjela na požár sazí v komíne. Při příjezdu na místo události zde jíž zasahovala jednotka SDH Male Březno a společnými silami jsme prováděli zásah a to vyčíštění komínového tělesa a vybrání žhavých uhlíků. Foto

18.2. v 10:47 hodin jsme byli vysláni na asanaci vozovky ve Velkém Březně s vozidlem TA 4, kde se jednalo o únik pohonných hmot. Foto

12.2. v 19:02 hodin byl vyhlášen poplach naší jednotce z důvodu zahoření v objektu chaty. Popříjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o zahoření podlahy v prvním patře od krbových kamen. Požár jsme lokalizovali téměř okamžitě, ale bylo zapotřebí rozřezat podlahu motorovou pilou, abychom se dostali k ohnisku požáru. Foto

26.1. v 15:54 hodin jednotka vyjela na asanaci po dopravní nehodě, kde bylo převrácené auto na boku, z kterého vytékaly provozní náplně. Automobil zasahoval téměř přes oba jízdní pruhy, proto jsme tento úsek na cca půl hodiny zastavili. Na místě zasahovala záchranná služba a Policie ČR. Provedli jsme asanaci vozovky na místě nehody. Foto - Video

24.1. v 19:30 hodin byla jednotka vyslána na asanaci po dopravní nehodě na trase Zubrnice směr Lovečkovice. Provedli jsme asanaci o rozloze 2x2 m. Na místo zásahu jsme vyjeli s vozidlem TA4 Liaz a vozidlem CAS 24 Liaz v počtu 1+7. Foto

4.1. v 8:48 hodin byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na žádost policie ČR, z důvodu obav úniku ropných látek do vody, po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo převrácené na střeše v korytě potoka již z předešlého dne. Provedli jsme odpojení baterie a vyproštení vozidla pomocí navijáku, z vozidla neunikly žádné ropné látky. Foto

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.