Zásahy v roce 2011

15.12. v 18:06 hodin jsme vyjeli na požár roští do Malečova. Požár jsme zlikvidovali pomocí vysokotlaku.

13.12. v 19:44 hodin počas naší pohotovosti na centrální požární stanici jsme byli vyslání na únik benzínu z vozidla na čerpací stanici Shell na Severní Terase. Foto

13.12. v 18:58 hodin naše jednotka byla povolána jako záloha na centrální požární stanici ve Všebořicích. Článek

9.12. v 13:22 hodin jsme vyjeli k rozlomenému stromu ve Velkém Březně. Jednalo se o rozlomený strom opřený o střechu prodejny COOP.

3.12. v 01:43 hodin jsme vyjeli na požár zahradní chatky do obce Malé Březno. Požár byl již v plném rozsahu a byl likvidován vysokotlakem. Článek

26.11 v 01:03 hodin jednotka byla povolána na požár kompresoru do obce Babětín. Po příjezdu na místo se zde již nacházela jednotka HZS Děčín a po dohodě s velitelem zásahu naše jednotka byla odeslána zpět na základnu.

12:11 v 04:59 hodin jsme byli povoláni k požáru baru do Ústí nad Labem. Kde jsme prováděli hasební práce v dýchací technice a přetlakovou ventilaci odvětrání zakouřených prostor. Článek

8.11. v 16:25 hodin jsme vyjeli k dopravní nehodě se zraněním mezi obce Rýdeč a Tašov. Po přjezdu na místo události se zde již nacházela záchranná služba a zraněný řidič již byl v jejich péči, proto jsme se bez zásahu vrátili zpět na základnu. Foto

8.11. v 08:15 hodin jsme vyjeli na požár restaurace Na zdymadlech. Po příjezdu na místo jsme dostali za úkol  v kuchyni zasaženén požárem odstraňovat skrytá ohniska. Zásah byl prováděn za pomocí dýchací techniky.Foto - Článek

7.11. v 16:32 hodin naše jednotka byla povolána na požár lesa do Brný.

6.11. v 10:21 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu na elektrické vedení do obce Valtířov. Strom jsme za pomocí motorové pily a nastavovacích žebříků odstranili.

19.10. v 17:29 hodin jsme byli povoláni do Vaňova, kde se potopila loď s bagrem, ze kterého unikly ropné látky a ve spolupráci s HZS jsme začali stavět norné stěny. Po dohodě s velitelem zásahu jsme byli rozděleni na 2 hlídky u norných stěn, kde jsme zůstali až do ukončení zásahu následujícího dne. Foto - Článek - Video

14.10. v 12:18 hodin jsme vyjeli na požár do ulice Školní ve Velkém Březně, kde se jednalo o zahoření autovraku. Naše jednotka provedla pouze dohašovací práce.

14.10. v 08:54 hodin jsme vyjeli na požár nákladního automobilu do obce Byňov. Po příjezdu na místo bylo vozidlo již uhašeno. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jednalo o požár elektroinstalace.

6.10. v 21:00 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu, který poškodil svodidla a znemožnil průjezd na silnici v úseku mezi Těchlovicemi a Boleticemi.

5.10. v 13:37 hodin jednotka byla vyslána na dopravní nehodu se zraněním na Střekov. Při příjezdu na místo se zde již nacházela záchranná služba a policie ČR. Z vozidla unikaly provozní náplně. Foto

3.10. v 16:18 hodin jednotka byla povolána na centrální požární stanici jako záloha.

3.10. v 15:38 hodin jsme byli vysláni na požární asistenci do Krásného Března. A hned po výjezdu  byla jednotka odvolána zpět na základnu. (jednotka nezasahovala)

17.9. v 19:51 hodin naše jednotka byla požádána o pomoc při odchytu exotického ptáka, který majitelům ulétl a usadil se na stromě.

16.9. v 18:45 hodin jsme byli vysláni na vycházející kouř z lesa v prostoru Svádov směr Olešnice. Po přijezdu do tohoto prostoru bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení.

12.9. v 17:42 hodin jsme vyjeli k dopravní nehodě. Jednalo se o vozidlo, které bylo po nehodě v příkopě. Na místě také zasahovala policie a záchranná služba. Foto

6.9. v 11:14 hodin jsme vyjeli ke spadlému stromu, který visel na drátech a nad komunikací. A již při našem příjezdu začal praskat a hrozil pád na telefonní dráty. Za pomocí motorové pily a navijáku jsme strom odstranili. Foto

31.8. v 10:27 hodin jsme byli operačním střediskem vysláni na dopravní nehodu s vyproštěním osob. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o srážku dvou osobních automobilů. Jednalo se o nehodu se zraněním bez vyproštění. Provedlo se protipožární opatření a asanaci vozovky. Na místě zasahovali složky IZS. Foto

23.8. v 17:51 hodin jsme vyjeli na odchyt sršní vzateplení rekreační chaty. Sršni jsme odstranili za pomoci sprejů proti vosám a sršním. Foto

22.8. v 09:51 hodin jsme vyjeli na odchyt sršní v elektroinstalaci. Sršni jsme odstranili za pomoci sprejů proti vosám a sršním. Foto

19.8. v 17:23 hodin jsme byli vysláni do ulice Tovární, kde se mělo jednat o zahoření elektroinstalace. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že požár byl zlikvidován před naším příjezdem a naše jednotka provedla pouze odvětrání zakouřených prostorů za pomoci přetlakového ventilátoru. Foto

9.8. v 8:45 hodin jsme opět vyjeli na pomoc při pátrání po pohřešované osobě do Rýdečského lesa, kde byla osoba viděna údajně naposled. Na místo byl také povolán policejní vrtulník s termovizí. Po pěti hodinách pátrání byla akce odvolána s tím, že hledaná osoba se vrátila do svého bydliště v pořádku. Foto

8.8. v 18:52 hodin jsme vyjeli na žádost Policie ČR na pomoc při pátrání po pohřešované osobě.

3.8. v 17:36 hodin planý poplach

18.7. v 18:32 hodin jsme byli vysláni k dopravní nehodě, kde se jednalo o čelní srážku dvou osobních automobilů. Jednalo se o dopravní nehodu se zraněním. Foto

18.7. v 13:30 hodin jsme vyjeli na technickou pomoc ve Velkém Březně, jednalo se o odstranění sršní ve školce. Foto

18.7. v 07:24 hodin jsme byli vysláni na technickou pomoc ve spolupráci s IZS do obce Svádov.

16.7. v 13:33 hodin jsme vyjeli na asanaci vozovky ve směru Zubrnice směr Česká Lípa, projeli jsme trasu až na hlavni silnici na Úštěk, po té jsme byli odvoláni s tím, že na místo bude vyslána jiná jednotka.

6.7. v 10:55 hodin jsme byli vysláni k požáru lesa. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky na ploše 1,5 x 1,5m, který jsme zlikvidovali za pomoci džberových stříkaček a lopat. Foto

3.7. v 11:43 hodin jsme byli vysláni ke spadlému stromu přes cestu. Jednalo se o rozlomený keř menšího vzrůstu, který zasahoval přes jeden jízdní pruh. Rozlomený keř jsme za pomoci motorové pily odřezali. Foto

1.7. v 16:57 hodin jsme vyjeli na odchyt obtížného hmyzu. Jednalo se o vosí hnízdo v rámu pískoviště na dětském hřišti, které jsme odstranili za pomoci vysavače.

29.6. v 04:56 hodin jsme vyjeli k požáru stromu, který jsme zlikvidovali za pomoci džberovky, vodního hasícího přístroje a motorové pily. Jednalo se o strom o průměru cca 100 cm. Na místo bylo nutné vyjet s vozidlem VW Transporter.

25.6. v 10:45 hodin jednotka Velké Březno byla povolána k norný stěně a sorbčím hadům, kde jsme prováděli jímání kafilérního tuku z vodní hladiny, který po dopravni nehodě cisterny unikl do řeky Labe. Foto

1.6. v 08:48 hodin byla jednotka vyslána do Ústí nad Labem na čerpání zatopeného sklepa. Foto

24.5. v 20:03 hodin jsme vyjeli k dopravní nehodě, kde se mělo jednat o vyproštění osob z vozidla, které po střetu se stromem zůstalo převrácené na střeše. Po příjezdu na místo byly dvě osoby již mimo vozidlo. Nehoda si vyžádala pouze jedno lehké zranění. Foto

22.5. v 18:53 hodin jsme byli vysláni na odchyt obtížného hmyzu na dětském hřišti. Jednotka na místo vyjela z vozidlem TA 4 v počtu 1+3. Foto

24.4. v 14:27 hodin jsme vyjeli do Horních Zálezel, kde se jednalo o rozlomený strom, který hrozil pádem na obývanou chatku a elektrické vedení.

22.4. v 15:51 hodin jsme byli vysláni na požár travního porostu do ulice V Besídkách.

7.4. v 20:46 hodin jsme byli vysláni ke spadlému stromu na trase Zubrnice - Klínky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o strom o průměru cca 30 cm, který ležel na komunikaci a komplikoval dopravu.

31.3 v 21:25 hodin jsme se přesunuli k dalšímu požáru travního porostu taktéž v Těchlovicích. Foto

31.3. v 20:38 hodin jsme vyjeli k požáru travního porostu do obce Těchlovice.

30.3.v 19:51 hodin jsme byli vysláni na pomoc k požáru travního porostu za Vaňov, ale při cestě k zásahu jednotka byla odvolána z důvodu lokalizace požáru. 

29.3. v 09:34 hodin jsme vyjeli k úniku ropného produktu do Homolského potoka. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o olejovou skvrnu na hladině potoka. Naše jednotka provedla postavení dvou sorbčních stěn na hladině před vyústěním potoka do řeky Labe. Na místo dorazila také jednotka HZS, která postavila ještě nornou a sorbční stěnu. Jednalo se o únik vyjetého motorového oleje. Na místo se dostavil odbor životního prostředí, Povodí Labe, Lesy ČR, a Policie ČR. Naše jednotka na místě zasahovala až do 30.3. do 12:26 hodin. Foto - Článek

24.3. v 17:36 hodin jsme byli vysláni k požáru travního porostu za obcí Malé Březno směr Děčín, kde jsme zasahovali již po čtvrté. Jednalo se požár o rozloze cca 10 x 50m Foto - Článek

23.3. v 20:17 hodin jsme vyjeli k nahlášenému požáru do Těchlovic. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná o nenahlášené kontrolované pálení.

15.3. v 05:13 hodin jsme byli vysláni k požáru plastového kontejneru do Svádova. Na místo jsme vyjeli s vozidlem CAS v počtu 1+4.

12.3. v 13:18 hodin jsme byli vysláni na prověření vycházejícího kouře z lesa v prostoru Olšinky - Střekov. Jednalo se o nenahlášené kontrolované pálení.

11.3. v 14:26 hodin jsme byli vysláni k požáru trávy. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná již o třetí požár na stejném místě. Foto

8.3. v 15:00 hodin jsme vyjeli k požáru trávy na hranici okresů u obce Malé Březno. Hořelo na ploše 30×20m, na místo dorazily také jednotky HZS Děčín a SDH Boletice. Foto

7.3. v 19:57 hodin jsme vyjeli k požáru komínu zemědělské usedlosti v obci Zubrnice. Komín v půdním prostoru byl potrhaný a začal od něj hořet krov. Jednotka rozebírala část střechy a hasila vyskotlakým proudem. Prostor byl odvětrán přetlakovou ventilací. Požár jednotka lokalizovala v 21:20 a zlikvidovala 22:50. Foto

6.3. v 17:03 hodin jsme vyjeli na požár travního porostu. Po příjezdu na místo se zde již nacházela jednotka SŽDC. Požár jsme zlikvidovali pomocí vysokotlaké vody. Foto

23.2. v 18:27 hodin jsme byli vysláni na požár sazí v komíně. Již při příjezdu na místo události byly vidět cca 2 metrové plameny z komína, požár sazí byl v takovém rozsahu, že jme byli nuceli použít hasících přístrojů a poté kominické nářadí. Zásah trval cca 3hodiny a zásahu se zúčastnilo družstvo 1+3. Foto

21.2. v 12:58 hodin byla naše jednotka vyslána k úniku plynu z vozidla, kde jsme převzali místo zásahu od jednotky HZS a po dobu úniku plynu jsme na místě prováděli protipožární jištění a monitoring. Po cca 18ti hodinách jsme místo předali Policii ČR. Foto

17.2. v 09:37 hodin byla jednotka vyslána k vážné dopravní nehodě do Zubrnic, kde se jednalo o vyproštění osoby z vozidla. Naše jednotka ve spolupráci s HZS prováděla vyprošťování zaklíněné osoby za pomoci hydraulického vyprošťovacíého zařízení a po vyproštění asanaci vozovky. Dále na místě zasahovala letecká záchranná služba a policie. Foto - Článek

14.2. v 06:05 hodin jsme dostali hlášení o požáru v Olšinkách, kam jsme vyjeli s cisternovým vozidlem v počtu 1+5 a po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o nepovolené vypalování kabelů.

16.1. v 12:04 hodin jsme vyjeli na kontrolu vodního toku Labe a zjišťovali jsme aktuální situaci ohrožení.

2.1. v 14:49 hodin jsme vyjeli na odstranění padajícího sněhu ze střechy. Foto

2.1. v 09:35 hodin jsme vyjeli na odstranění rampouchů ze střechy. Foto

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.